สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์172,125.4296,849.9943.7 %5.05,511.001,501.2272.8 %5.0
รวม 172,125 96,850 43.73 % 5,511 1,501 72.76 %