กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ231,705.11160,218.4230.9 %5.09,331.791,690.9781.9 %5.0
รวม 231,705 160,218 30.85 % 9,332 1,691 81.88 %