กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 144,272.5288,452.8938.7 %5.05,607.931,142.1179.6 %5.0
รวม 144,273 88,453 38.69 % 5,608 1,142 79.63 %