กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 175,638.45135,258.1623.0 %5.06,652.241,584.7876.2 %5.0
รวม 175,638 135,258 22.99 % 6,652 1,585 76.18 %