กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า247,646.38191,961.3422.5 %5.06,752.291,807.3773.2 %5.0
รวม 247,646 191,961 22.49 % 6,752 1,807 73.23 %