กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ191,569.55165,683.7313.5 %5.06,549.061,108.4883.1 %5.0
รวม 191,570 165,684 13.51 % 6,549 1,108 83.07 %