สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย298,652.53197,530.0033.9 %5.012,742.986,979.2345.2 %5.0
รวม 298,653 197,530 33.86 % 12,743 6,979 45.23 %