กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 528,759.06422,962.0020.0 %5.012,333.397,875.0036.1 %5.0
รวม 528,759 422,962 20.01 % 12,333 7,875 36.15 %