กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 209,499.02197,774.205.6 %2.57,011.804,670.3733.4 %5.0
รวม 209,499 197,774 5.60 % 7,012 4,670 33.39 %