กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย198,547.16116,000.0041.6 %5.06,467.763,069.5352.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,323.198,333.5626.4 %5.01,996.932,440.48-22.2 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย10,482.939,632.008.1 %4.01,855.831,016.4045.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท10,091.3914,339.01-42.1 %0.01,641.63531.4067.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,490.858,277.0028.0 %5.01,113.351,173.25-5.4 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,243.127,092.8042.1 %5.01,246.26589.0052.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,264.939,336.1823.9 %5.01,601.21629.9060.7 %5.0
รวม 266,444 173,011 35.07 % 15,923 9,450 40.65 %