กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 348,979.97147,378.0057.8 %5.07,630.881,904.0075.0 %5.0
รวม 348,980 147,378 57.77 % 7,631 1,904 75.05 %