กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1,784,292.5027,147.0098.5 %5.05,148.31538.9289.5 %5.0
รวม 1,784,293 27,147 98.48 % 5,148 539 89.53 %