สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม145,668.52153,419.08-5.3 %0.06,636.602,491.7762.5 %5.0
รวม 145,669 153,419 -5.32 % 6,637 2,492 62.45 %