กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 816,364.3199,199.0087.8 %5.06,749.162,714.5259.8 %5.0
รวม 816,364 99,199 87.85 % 6,749 2,715 59.78 %