กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 89,385.9531,499.1864.8 %5.05,589.171,303.0476.7 %5.0
รวม 89,386 31,499 64.76 % 5,589 1,303 76.69 %