กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 265,705.09149,000.0043.9 %5.08,174.925,165.7336.8 %5.0
รวม 265,705 149,000 43.92 % 8,175 5,166 36.81 %