กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน129,415.368,000.0093.8 %5.05,282.76493.2990.7 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ85,747.5632,265.0062.4 %5.01,410.531,155.3018.1 %5.0
รวม 215,163 40,265 81.29 % 6,693 1,649 75.37 %