กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 132,092.08127,590.003.4 %1.56,183.241,220.4780.3 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 30,925.7915,532.0049.8 %5.0591.10782.82-32.4 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 213,399.17147,479.0030.9 %5.0538.49650.75-20.8 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 134,679.4190,570.0032.8 %5.02,070.251,944.906.1 %3.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง187,297.416,191.0096.7 %5.02,502.67607.4275.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง108,867.5980,282.0026.3 %5.01,874.64691.1163.1 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม143,383.69389,459.00-171.6 %0.02,351.41784.8566.6 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร132,997.7092,800.0030.2 %5.02,806.463,682.28-31.2 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี124,410.8771,084.0042.9 %5.01,402.731,007.1828.2 %5.0
รวม 1,208,054 1,020,987 15.48 % 20,321 11,372 44.04 %