กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 451,957.28258,073.0042.9 %5.08,909.697,048.8320.9 %5.0
รวม 451,957 258,073 42.90 % 8,910 7,049 20.89 %