สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 104,772.4231,429.7670.0 %5.05,001.36944.7581.1 %5.0
รวม 104,772 31,430 70.00 % 5,001 945 81.11 %