สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,532.0538,795.6324.7 %5.05,898.712,550.1456.8 %5.0
รวม 51,532 38,796 24.72 % 5,899 2,550 56.77 %