สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 141,283.9198,484.0030.3 %5.07,221.295,696.9721.1 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,167.262,741.0034.2 %5.0437.3733.3392.4 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)14,578.2138,000.00-160.7 %0.05,435.914,700.5913.5 %5.0
รวม 160,029 139,225 13.00 % 13,095 10,431 20.34 %