สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน239,495.39168,262.0029.7 %5.06,474.021,140.0082.4 %5.0
รวม 239,495 168,262 29.74 % 6,474 1,140 82.39 %