กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน312,245.66256,143.0918.0 %5.08,137.402,021.4975.2 %5.0
รวม 312,246 256,143 17.97 % 8,137 2,021 75.16 %