กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน234,377.02114,309.0051.2 %5.06,236.39674.5189.2 %5.0
รวม 234,377 114,309 51.23 % 6,236 675 89.18 %