กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน249,150.45102,000.0059.1 %5.06,427.122,214.7965.5 %5.0
รวม 249,150 102,000 59.06 % 6,427 2,215 65.54 %