สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)767,744.56297,268.0061.3 %5.07,993.583,848.5551.9 %5.0
รวม 767,745 297,268 61.28 % 7,994 3,849 51.85 %