สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม334,154.16213,000.0036.3 %5.06,111.323,220.0147.3 %5.0
รวม 334,154 213,000 36.26 % 6,111 3,220 47.31 %