กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 87,336.8025,680.0070.6 %5.05,198.341,649.4668.3 %5.0
รวม 87,337 25,680 70.60 % 5,198 1,649 68.27 %