กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม251,445.5042,000.0083.3 %5.017,164.091,367.3092.0 %5.0
รวม 251,446 42,000 83.30 % 17,164 1,367 92.03 %