กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ177,401.70285,540.00-61.0 %0.06,671.002,573.9661.4 %5.0
รวม 177,402 285,540 -60.96 % 6,671 2,574 61.42 %