สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ119,870.99169,000.00-41.0 %0.06,142.59660.0189.3 %5.0
รวม 119,871 169,000 -40.98 % 6,143 660 89.26 %