สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี112,267.6594,949.0015.4 %5.05,873.70858.8985.4 %5.0
รวม 112,268 94,949 15.43 % 5,874 859 85.38 %