สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ189,817.94294,129.00-55.0 %0.08,597.02644.2092.5 %5.0
รวม 189,818 294,129 -54.95 % 8,597 644 92.51 %