สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา80,743.5540,000.0050.5 %5.05,229.60356.0393.2 %5.0
รวม 80,744 40,000 50.46 % 5,230 356 93.19 %