สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา142,600.52299,000.00-109.7 %0.06,277.041,033.5883.5 %5.0
รวม 142,601 299,000 -109.68 % 6,277 1,034 83.53 %