สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา186,023.33299,000.00-60.7 %0.06,277.041,033.5883.5 %5.0
รวม 186,023 299,000 -60.73 % 6,277 1,034 83.53 %