สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา196,685.25160,320.0018.5 %5.03,463.042,025.8341.5 %5.0
รวม 196,685 160,320 18.49 % 3,463 2,026 41.50 %