สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม313,941.13272,556.0013.2 %5.010,585.587,763.3526.7 %5.0
รวม 313,941 272,556 13.18 % 10,586 7,763 26.66 %