กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,539,743.006,246,163.00-12.8 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,539,743 6,246,163 -12.75 % 85,588 69,543 18.75 %