สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,072,980.60521,337.0051.4 %5.08,737.724,466.4948.9 %5.0
รวม 1,072,981 521,337 51.41 % 8,738 4,466 48.88 %