กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 238,264.41198,393.0016.7 %5.011,054.585,465.6050.6 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,695.0727,755.00-102.7 %0.03,184.63350.6389.0 %5.0
รวม 251,959 226,148 10.24 % 14,239 5,816 59.15 %