สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ173,212.05209,072.06-20.7 %0.07,730.948,637.84-11.7 %0.0
รวม 173,212 209,072 -20.70 % 7,731 8,638 -11.73 %