สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ177,913.63209,072.06-17.5 %0.07,730.948,637.84-11.7 %0.0
รวม 177,914 209,072 -17.51 % 7,731 8,638 -11.73 %