สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ177,789.41209,072.06-17.6 %0.07,721.568,526.98-10.4 %0.0
รวม 177,789 209,072 -17.60 % 7,722 8,527 -10.43 %