กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 232,055.05135,000.0041.8 %5.07,881.022,592.4167.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ54,015.0933,000.0038.9 %5.0445.86751.78-68.6 %0.0
รวม 286,070 168,000 41.27 % 8,327 3,344 59.84 %