กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ53,805.8133,000.0038.7 %5.0401.57751.78-87.2 %0.0
รวม 53,806 33,000 0.00 % 402 752 0.00 %