กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 219,798.27135,000.0038.6 %5.06,955.522,067.2670.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ53,805.8133,000.0038.7 %5.0401.57751.78-87.2 %0.0
รวม 273,604 168,000 38.60 % 7,357 2,819 61.68 %