สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา201,531.97176,921.0012.2 %5.09,278.644,048.5156.4 %5.0
รวม 201,532 176,921 12.21 % 9,279 4,049 56.37 %