สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม141,787.5259,624.0057.9 %5.05,404.701,211.2277.6 %5.0
รวม 141,788 59,624 57.95 % 5,405 1,211 77.59 %