กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 134,827.81117,555.0012.8 %5.07,118.111,885.7573.5 %5.0
รวม 134,828 117,555 12.81 % 7,118 1,886 73.51 %