กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 117,259.7177,000.0034.3 %5.05,717.36573.9090.0 %5.0
รวม 117,260 77,000 34.33 % 5,717 574 89.96 %