กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์160,681.4176,575.6052.3 %5.08,765.861,022.3988.3 %5.0
สำนักกษาปณ์51,682.0533,097.0036.0 %5.014,108.31804.6894.3 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,843.309,363.0013.7 %5.03,184.64522.4583.6 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,079.975,096.0049.4 %5.03,269.92990.8869.7 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน11,713.8910,000.0014.6 %5.06,241.08323.2094.8 %5.0
รวม 245,001 134,132 45.25 % 35,570 3,664 89.70 %