สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ362,760.44263,152.0027.5 %5.07,243.184,115.3043.2 %5.0
รวม 362,760 263,152 27.46 % 7,243 4,115 43.18 %