กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง223,563.09335,000.00-49.8 %0.010,175.99405.7896.0 %5.0
รวม 223,563 335,000 -49.85 % 10,176 406 96.01 %